Horredsmattan

När vi började väva mattor i Horred på 1950-talet var mycket annorlunda. En trend höll i sig längre än idag. Och en matta var tänkt att hålla livet ut.

www.horredsmattan.se