String

Vissa ting blir så starkt förknippade med en tid att de blir tidlösa. Detta gäller i hög grad för Nisse Strinnings hylla string.

Nisse Strinning, arkitekt och designer, 1917-2006

www.string.se